Eva Kopřivová: Knihovna Českého rozhlasu a digitalizace jejích sbírek

5. prosinec 2023

Přečtěte si článek o digitalizačním procesu, jímž v Knihovně Českého rozhlasu od roku 2017 prochází vybrané typy písemných dokumentů.   

V minulosti byla funkce knihoven primárně zaměřena na vyhledávání a výpůjčky fyzických zdrojů. Díky rozvoji moderních technologií se začaly knihovny zaměřovat i na digitalizaci a zpřístupňování elektronických zdrojů. Digitalizace umožňuje čtenářům snadnější přístup k informacím – dokumenty jsou přístupné v podstatě 24 hodin denně a mohou být studovány několika uživateli zároveň. V digitalizovaných dokumentech je navíc vyhledávání konkrétních informací často velmi usnadněné. V neposlední řadě slouží digitalizace k ochraně knihovního fondu a zachování cenných informací i pro budoucí generace.

Rozhlasové týdeníky z fondů Knihovny Českého rozhlasu

Knihovna ČRo má svém fondu unikátní publikace týkající se rozhlasové historie i teorie. V roce 2017 Archiv ČRo společně s Knihovnou odstartoval postupnou digitalizaci písemných dokumentů, která průběžně pokračuje. Prioritou byla kompletní digitalizace všech 99 ročníků rozhlasového věstníku Radio-Journal (Týdeník Rozhlas) od počátku vydávání v roce 1923 až do jeho ukončení v červenci 2022. Vše se podařilo dokončit k letošním stým rozhlasovým narozeninám. Z dalších rozhlasových periodik byly digitalizovány např. Školský rozhlas, Svět mluví, Přehled rozhlasu, Gramotechnika či Československý radiosvět. Cenným informačním pramenem jsou i další časopisy – Hudba a zvuk, Reportér, 100+1.

Článek o knihovně v rozhlasovém týdeníku (1983)

Od padesátých let 20. století byl až do roku 2000 oddělením dokumentace budován výstřižkový archiv článků z tuzemského i zahraničního tisku. Tematicky řazené složky obsahují na dva miliony článků – zatím jsou digitalizované obory týkající se historie vysílání Čs. rozhlasu i Českého rozhlasu, složky osobností a pragensia. Plné verze digitalizovaných dokumentů jsou k dispozici v Digitální knihovně Kramerius, která funguje v rámci Intranetu ČRo od ledna roku 2020. Vzhledem k rozšiřující se celosvětové pandemii koronaviru došlo k uzavření či razantnímu omezení provozu mnoha institucí. Nechyběly mezi nimi samozřejmě také knihovny. Knihovna ČRo v té době fungovala ve velmi omezeném provozu, ale i tak se půjčovaly knihy a dle požadavků redaktorů vypracovávaly rešerše pro vysílání. Navíc se začaly zpracovávat plány a projekty k připravovanému stému výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání v českých zemích. V tomto krizovém období se naplno ukázaly výhody digitalizace a možnost využití digitálních knihoven prostřednictvím vzdálených přístupů.

Také široké veřejnosti je od letošního roku díky vzdálenému přístupu umožněno prohlížet digitalizované knihy, periodický tisk, sbírky výstřižků a fotografie. Digitalizovaný soubor obsahuje jak volná, tak autorsky chráněná díla. V současnosti je k dispozici v digitální knihovně necelých 570 000 stran, do konce roku 2023 by mělo přibýt dalších 40 000.

Knihovna Českého rozhlasu

Do budoucna má Knihovna v plánu digitalizovat další publikace, které se týkají rozhlasového vysílání. Bude se jednat o rozhlasové přednášky, vysílací protokoly, zápisy z programových porad, rozhlasové výzkumy a historické ročenky z dvacátých a třicátých let 20. století. Tyto povětšinou interní publikace nejsou v českých knihovnách běžným uživatelům vůbec k dispozici. Plánovaná digitalizace zahrnuje též další oblasti výstřižkového archivu, a to zejména novinové články týkající se srpnových událostí roku 1968 a věci k počátkům televizního vysílání v Československu či historii denního tisku a médií nejen u nás, ale i v zahraničí.

Spustit audio

Související