Svět rozhlasu se věnuje reflexi rozhlasové práce. Sleduje moderní trendy v české i zahraniční audio tvorbě, věnuje se stoleté tradici rozhlasového vysílání a nabízí rovněž prostor pro otevřenou debatu o směřování a zajímavostech současného rozhlasového světa.

Vydávání bulletinu zajišťují Archivní a programové fondy Českého rozhlasu. On-line verze Světa rozhlasu přímo navazuje na tištěný bulletin, jehož čtyřicet čísel vycházelo od roku 1999.

S nabídkou textů kontaktujte redaktora Tomáše Pánka na e-mailu: tomas.panek@rozhlas.cz