Dana Mojžíšová: Audio a video archiv Českého PEN klubu

5. březen 2021

Článek představuje nový projekt, jehož cílem je vytvořit rozsáhlý zvukový a filmový archiv dokumentující tvorbu členů Českého centra Mezinárodního PEN klubu.

Od jara 2020, kdy i Český PEN klub musel všechny veřejné akce kvůli pandemii koronaviru nejdříve přesouvat na jiné termíny a posléze definitivně zrušit, jsme oživili nápad, který vlastně vznikl už o rok dříve. Současný projekt Audio a video archiv PEN klubu na něj vlastně logicky navazuje. Tehdy naše členka, spisovatelka a proslulá dabingová režisérka Olga Walló navrhla vytvořit Audiotéku PEN klubu, obsáhlý archiv zvukových záznamů z tvorby členů Českého PEN klubu a ukázek z jejich děl, případně i z jejich autorského přednesu na zvukových nosičích a v prostředí internetu. Předlohou k archivu se stala edice několika desítek bibliofilií, jež v průběhu více než dvaceti let vydával nakladatel Josef Vinklát ve spolupráci s výtvarníkem Milanem Janáčkem většinou svým přátelům a později také kolegům z Českého PEN klubu. Byli mezi nimi Jiří Stránský, Ludvík Kundera, Antonín Bajaja, Jana Štroblová, Vladimír Karfík, Ivan Klíma, Václav Daněk, Josef Hrubý a mnozí další.

Nápad se rychle ujal, díky Olze Walló jsme měli také přístup do profesionálního nahrávacího studia za přijatelných finančních podmínek, a během jednoho roku jsme na našich webových stránkách a na YouTube publikovali nahrávky například s Hermínou Frankovou, Janou Štroblovou, Jiřím Stránským, Milanem Lasicou, Danielou Fischerovou, novozélandskou spisovatelkou Jindrou Tichou nebo s Václavem Daňkem. Nešlo tedy o fonografické zpracování literárního díla, pouze o ukázky a záznam mluveného slova autora, případně jeho interpreta. Realizační tým v tomto případě tvořili rozhlasová režisérka, produkční, fotograf, grafik a technik nahrávacího studia.

V roce 2020 jsme chtěli pokračovat ve snaze vytvořit obsáhlý fond zvukových nahrávek. I do naší země však vtrhla pandemie a obavami o budoucnost či dokonce existenci se dnes potýká celá kulturní sféra. Dlouhodobá omezení a zákazy setkávání většího počtu osob ohrozily a nakonec na čas úplně zrušily také pravidelnou činnost Českého PEN klubu a jeho členové se museli – stejně jako téměř všichni ostatní - přizpůsobit nastalé situaci. Do nahrávacího studia jsme kvůli vyhlášeným opatřením už nemohli, mnozí ze zúčastněných se z obavy před nákazou uzavřeli do svých domovů, nebo dokonce odjeli z města na venkov. Přesto jsme našim členům znovu nabídli možnost zprostředkovávat jejich nové knihy i starší tvorbu prostřednictvím videozáznamů v novém projektu s názvem Audio a videoarchiv PEN klubu. Velmi nás těší, že spisovatelé i v této nelehké době nezapomínají na své čtenáře a prostřednictvím videozáznamů už více než rok představují svou starší i nejnovější tvorbu a ještě nám dodávají optimismus.

Výsledkem jsou zhruba dvacetiminutová až půlhodinová videa, která přes YouTube umísťujeme na webové stránky PEN klubu do rubriky Audioarchiv. Nahrávky pořizujeme většinou v kanceláři PEN klubu v pražském Kolowratském paláci, samozřejmě za striktního dodržování všech aktuálních nařízení a hygienických pravidel. Mnoho našich členů však žije mimo Prahu a také v zahraničí, i těm jsme vyšli vstříc nabídkou, aby nahrávku pořídili sami ve svém domácím prostředí, případně za účasti někoho zkušenějšího.

V obou případech pak nastává složitější a hlavně časově náročná práce, dát nahrávaným snímkům konečnou podobu: od titulků přes hudební, obrazový a případně i filmový doprovod vytvořit ucelený dokument o autorovi a jeho knize. S našimi členy pak o všem, co s natáčením souvisí, diskutujeme, nebo si píšeme, aby se výsledné video líbilo jim i posluchačům a divákům. Náš tým je nyní už pouze tříčlenný: videa natáčím v Kolowratském paláci, zpracovávám poskytnutou textovou či obrazovou dokumentaci, podle přání autorů vybírám také hudební doprovod a vytvářím scénáře k videím. Dcera Markéta Mojžíšová natočený materiál stříhá a je díky svým kreativním schopnostem a technickým zkušenostem v oblasti internetové prezentace nepostradatelným členem našeho týmu, stejně jako Jiří Hubený, výborný muzikant, fotograf a dokumentarista celého projektu.

Jak uvádíme v titulcích našich videí, podporu pro tuto iniciativu jsme loni obdrželi díky dotaci Státního fondu kultury ČR. I když se nejedná o nijak vysoké částky, za každou podporu jsme vděční. Nejvíc nás však těší, když se autorům výsledná videa líbí, sdílejí je na facebooku, posílají přátelům a dávají tak příznivcům literatury vědět o sobě, o své tvorbě a taky o Českém PEN klubu, jehož jsou váženými členy. Na webových stránkách Audio a video archivu PEN klubu lze najít přehled všech dosud publikovaných videí, pod každou fotografií je také možnost podívat se na stránku autorky či autora, kde lze video spustit, přečíst si další informace, prohlédnout si fotografie, nahlédnout do přehledu tvorby, případně přes odkazy číst související texty.

V současné době nikdo z nás netuší, kdy se život znovu vrátí do normálu, kdy se budeme moci opět setkávat se svými blízkými, chodit na autorská čtení a další kulturní akce. Naše videa nejsou náhražkou těchto neopakovatelných osobních setkání a autentických zážitků, chtějí však posluchačům a divákům jejich oblíbené spisovatele připomenout, zprostředkovat jim s nimi kontakt alespoň tímto způsobem. Mohou si poslechnout – kromě těch, jež jsme už jmenovali – třeba Sylvu Fischerovou, Petra Kukala, Kláru Hůrkovou, Ondřeje Vaculíka, Jiřího Žáčka, Michala Novotného, Arnošta Goldflama a mnoho dalších, nejnověji Jakuba Fišera a Václavu Jandečkovou, jíž v březnu vychází kniha Svědectví o smrti Jana Masaryka. Z našich regionů v nahrávkách představujeme třeba Alenu Vávrovou, Ludmilu Klukanovou, Lydii Romanskou nebo Milana Hrabala. V současné době zpracováváme například čtení Vratislava Brabence, Zdeny Bratršovské a Františka Hrdličky, Mileny Fucimanové, Jana Buriana nebo Eugenie Trützschler von Falkenstein, naší členky, jež žije v Německu.

Všichni se smutkem sledujeme, jak se v této zemi (nejenom) kultura během jediného roku ocitla v ojediněle kritické situaci. Dnes je obvyklé pořádat sbírky, my jsme se podle svých sil a možností rozhodli našim spisovatelům a spisovatelkám pomoci tím, že budeme prostřednictvím videí upozorňovat na jejich tvorbu, na nové knihy, které je možné si naštěstí koupit i jinak než pouze v kamenném knihkupectví. Stejně jako všichni lidé v této zemi doufáme, že se nám se zákeřným virem podaří vyrovnat. Až k tomu dojde, náš projekt Audio a video archiv bude ale podobnou formou pokračovat dál.

Audio a video archiv Českého PEN klubu lze sledovat…

…na YouTube,

…na webových stránkách Českého centra Mezinárodního PEN klubu,

…na Facebooku.

Spustit audio